மார்ச் 3 - வேதாகம வினாடி வினா போட்டி - ஆதியாகமம்

Posted by Bible Quiz on March 02 at 10:09 PM
நமது இணையதளத்தில் நடைபெறும் வேதாகம வினாடி வினா போட்டியில் தினமும் பங்குபெறுங்கள். ஒவ்வொரு மாதத்தின் இறுதியில் போட்டியில் வெல்பவர்களுக்கு சிறப்புப் பரிசுகள் வழங்கப்படும். உங்கள் நண்பர்களிடம் நம்முடைய மொபைல் செயலியினைப் பகிர்ந்து அவர்களும் பங்குபெற உற்சாகப்படுத்துங்கள்
 
கீழ் உள்ள காணொளியில் இன்றைய வினாடி வினாவிற்கான குறிப்புகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
 
Login or register to take quiz or view result

Comments (0)

No login
gif